Sáng ngày 18/06/2024, tại Hội trường Trung tâm y tế huyện Hồng Dân. Chủ tịch Công đoàn Trung tâm y tế huyện Hồng Dân (TTYT) – ông Phan Văn Trọn đã thăm hỏi và trao tặng quà cho chị Trần Thị Thúy Hằng là công đoàn viên đã công tác tại khoa khám bệnh, Trung tâm y tế huyện Hồng Dân với số tiền 19.600.000 đồng.