THÔNG TIN CỤ THỂ:

1. Thời gian đăng ký mổ: Từ ngày 15/08/2023 đến hết ngày 18/08/2023 (thứ 6)

2. Địa điểm đăng ký trực tiếp: Tại các Trạm y tế xã, thị trấn (huyện Hồng Dân).

3. Địa điểm mổ: Tại Trung tâm y tế huyện Hồng Dân.

4. Thời gian dự kiến mổ: Tháng 9/2023 (dương lịch).

5. Điện thoại liên hệ: 0943141191 (Dược sĩ Nguyễn Trung Trực để được tư vấn hỗ trợ)