Cẩm nang phòng, phòng Covid 19

Năm 2018, cùng với sự phát triển chung của bệnh viện, khoa Phụ Sản bệnh viện chúng tôi không ngừng phấn đấu vươn lên, tập trung phát triển các kỹ thuật mới, chuyên sâu, khẳng định bước đột phá trong y học hiện đại.