TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THAM GIA HÀNH QUÂN DÃ NGOẠI, KHÁM BỆNH, CẤP PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ CHO NGƯỜI DÂN TẠI XÃ VĨNH LỘC A.


Tác giả: Dược sĩ Nguyễn Trung Trực
Nguồn: Phòng Dân số - TT.GDSK