Trung tâm y tế huyện Hồng Dân khám bệnh, kiểm tra mắt cho người dân đã mổ đục thủy tinh thể (Cườm đá) tại huyện năm 2023.


Tác giả: Dược sĩ Nguyễn Trung Trực
Nguồn: Phòng Dân số - TT.GDSK