TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI BỆNH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HỒNG DÂN


Tác giả: Dược sĩ Nguyễn Trung Trực
Nguồn: Phòng Dân số - TT.GDSK