PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI HỖ TRỢ NGƯỜI BỆNH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐANG ĐIỀU TRỊ BỆNH TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN HỒNG DÂN.