Hội nghị Đại biểu cán bộ viên chức, người lao động tại Trung tâm y tế huyện Hồng Dân năm 2024.


Tác giả: Dược sĩ Nguyễn Trung Trực
Nguồn: Phòng Dân số - TT.GDSK