Dân Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Y tế huyện đã tổ chức lễ tặng quà hỗ trợ tới Viên chức, nhân viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang công tác, làm việc tại Trung tâm Y tế huyện và các Trạm y tế xã, thị trấn