Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bạc Liêu Tập huấn chuyên đề Điều chỉnh mức sinh "Chuyển trọng tâm từ giảm sinh sang sinh đủ 02 con tại vùng có mức sinh thấp" huyện Hồng Dân.


Tác giả: Dược sĩ Nguyễn Trung Trực
Nguồn: Phòng Dân số - TT.GDSK