Trung tâm Y tế Hồng Dân Khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí tại UBND xã Ninh Thạnh Lợi